استابلایزر- ups 

مزایای استفاده :

  • تامین و تثبیت کننده برق شهری مورد نیاز اندیکاتور،چاپگر و کامپیوتر
  • جبران کاستی و تامین برق مصرفی باسکول در زمان قطعی برق اصلی
  • جلوگیری از ایجاد صدمات ناشی از نواقص و نواسانات شدید شبکه برق نظیر : ولتاژهای دو فاز،قطعی نول و غیره
  • محافظت دستگاه اندیکاتور و لودسلها و چاپگر در مقابل نوسانات لحظه ای و ناگهانی برق که منجر به ایجاد آسیب

        و در نهایت خطای وزنی می گردد.

 

32