نمایشگر راننده

نمایشگر راننده نمایشگر دوم محسوب می شود که اطلاعات اندیکاتور(نمایشگر موجود دراتاقک باسکول) را می توان از راه دور و خارج از اتاقک باسکول نشان داد.

این قابلیت در مکان هایی که لازم است نتیجه توزین در فاصله ی دورتر از سیستم توزین مشاهده گردد ،استفاده می شود.

این نمایشگر می تواند بصورت بی سیم (wireless) باشد .